PLAGIARISM FREE WRITING SERVICE
We accept
MONEY BACK GUARANTEE
100%
QUALITY

De koninklijke luchtvaart maatschappij KLM

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij KLM werd opgericht in 1919 door Albert Plesman. De oudste nog bestaande luchtvaartmaatschappij ter wereld werd opgericht door verschillende ondernemers, geldschieters en de overheid, perish maarliefst 1, 2 miljoen gulden investeerden in het nieuwe bedrijf. De KLM was truck origine bedoeld als nieuwe verbinding met de Nederlandse koloniën maar de allereerste lijnvlucht was truck Amsterdam naar Londen. Het bedrijf opereerde op een markt die nog door niemand anders bezet was. Een bedrijf is internationaal te noemen als er personeel truck het bedrijf gevestigd is twee of meer landen. KLM got in het allereerste get started al personeel nodig in hun bestemmingen, o. a. om onderhoud te doen aan de vliegtuigen. De toen al internationale luchtvaartmaatschappij vervoerde passagiers, vracht en post door de lucht over de hele wereld. Het bedrijf groeide door de jaren heen tot een internationale speler van formaat attained de functie om Nederland bereikbaar te houden. Air France ontstond in 1933 door een fusie van verscheidene Franse luchtvaartmaatschappijen. Tot voor kort hadden de bedrijven niets attained elkaar, maar enkele jaren geleden kregen beide het moeilijker in de toen heersende marktomstandigheden. Dit leidde in 2004 tot fusie vehicle de beide bedrijven tot de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Het nieuwe bedrijf Air France - KLM wat zich nog steeds bezig houd achieved vervoer truck passagiers, vracht en post heeft dus een korte geschiedenis.

AirFrance/KLM is een bedrijf wat mensen vervoert. Via de lucht is het bedrijf een zogenaamde traditionele internationale luchtvaartmaatschappij perish hoge prijzen vraagt voor een hoge service. De groep waarin het bedrijf opereert echter bevat ook prijsvechters zoals Transavia. com, regionale luchtvaartmaatschappijen zoals Cityhopper, een gespecialiseerde vrachttak en kent verscheidene chartermogelijkheden binnen het geheel. Transavia. com creëert "human well-being" door het vervoeren van personen truck A naar B. Dit gebeurt found het zo goedkoop mogelijk aanbieden van vluchten. Het bedrijf doet ook andere dingen pass away satisfied vliegen te maken hebben. Zo heeft het bedrijf eigen vliegscholen en uitgebreide onderhoudsvoorzieningen die ook gebruikt worden door andere bedrijven. Binnen enkele jaren verwacht het bedrijf ook personen te vervoeren via het grote netwerk van hogesnelheidstreinen wat ontstaan is op het minute.

Business to Customer (B2C) wil zeggen dat particulieren gebruik kunnen maken vehicle bepaalde diensten of producten van een bedrijf. De klanten van het bedrijf kunnen particuliere consumenten (B2C) zijn. Het is mogelijk voor een persoon om satisfied dit bedrijf truck A naar B te gaan. De persoon kan dus gebruik maken van een dienst van het bedrijf, KLM opereert dus in ieder geval B2C.

Business to Business (B2B) wil zeggen dat het bedrijf producten of diensten verleent aan andere bedrijven. Post bijvoorbeeld kan verstuurd worden via de KLM, deze optie is in principe alleen voor bedrijven beschikbaar. Ook het eerder genoemde onderhoud aan vliegtuigen iets waar alleen andere bedrijven gebruik van kunnen maken. Uiteraard kunnen bedrijven, online als consumenten gebruik maken truck het bedrijf als zijnde een vervoerder. Beide groepen kunnen bijvoorbeeld vracht of mensen verzenden. De KLM gebruikt dus beide strategiën.

Het bedrijf opereert internationaal en vliegt naar 243 bestemmingen in 106 landen over de hele wereld. Het bedrijf is lid vehicle de Skyteam alliantie. Dat wil zoveel zeggen als dat een groep luchtvaartmaatschappijen toenadering zoeken tot elkaar. Door het bijvoorbeeld delen truck vliegtuigen op bepaalde trajecten kunnen de bedrijven gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De KLM heeft zelf al jaren een sterke band met North West Airlines uit Amerika. Doordat ze minder hoeven te concurreren kunnen ze een hogere winst behalen. Buiten hogere winsten is het AirFrance/KLM te doen om de grootste te zijn en te blijven. Niet alleen treinen zullen in beeld komen, ook door overnames van bijvoorbeeld Alitalia blijft het bedrijf groeien. Er zijn verscheidene factoren die duidelijk maken waarom er een internationale strategie gehandhaafd wordt. Allereerst is er de markt factor: Er zijn namelijk klanten vehicle uit de hele wereld perish gebruik willen maken truck de service truck AirFrans/KLM. Verder opereert de concurrentie ook op internationaal niveau, als hier niet op ingespeeld zou worden dan zou er weinig vehicle het bedrijf over kunnen blijven. Door technologische veranderingen is het ook steeds simpeler om langere vluchten over grote afstanden te maken.

Elk bedrijf heeft een missie nodig, een visie die zij hebben voor hun bedrijf op de lange termijn. Een missie is ook een hulpmiddel waardoor een bedrijf zich kan onderscheiden van haar concurrenten. Om deze missie te bereiken hebben ze doelen opgesteld. Doelen zijn dus de middelen om een missie te volbrengen. Dan is er ook nog de strategie, een strategie bepaald hoe en op welke manier de doelen worden uitgevoerd zodat de organisatie haar missie kan uitvoeren.

KLM/Air France willen waardecreatie verkijgen door het vervoeren van mensen of goederen van A naar B. Zij willen zoveel mogelijk service beiden tegen aantrekkelijke prijzen. De retaining Air France/KLM heeft een strategie expire in een zin alles omvattend is: " Één groep, twee luchtvaartmaatschappijen & 3 kernactiviteiten. Deze woorden betekenen dat zowel AirFrance als KLM hun eigen draai aan hun activiteiten geven, zolang deze maar binnen de belangen van de Air France/KLM group blijven. Ze hebben dan ook hun eigen, en erkende, internationale identiteit. De 3 kernactiviteiten zijn vanzelfsprekend, passagiersvervoer, goederenvervoer en vliegtuigonderhoud. Als een onderdeel van hun strategie en als onderdeel truck de fusie, hebben zij binnen de having hun vrachtvervoer volledig met elkaar geïntegreerd. In deze tijd truck kredietcrisis houdt onze holding zich nog sterk, maar bepaalde onderdelen zoals vrachtverkeer dalen sterk. In het derde kwartaal vorig jaar daalde het vrachtvervoer alleen al satisfied 12, 6 %

Hun missie is winstgevende, maar tegelijk duurzame groei. De holding is meegegaan found een mondiale ontwikkeling, zij erkennen ook het feit dat zij moeten over schakelen op duurzaam ondernemen. Hierdoor zullen zij, maatschappelijk gezien, een groter draagvlak krijgen, waardoor er meer omzet gerealiseerd wordt. Hun MVO beleid is gebaseerd op drij pijlers: People, World & Income. De winst ( Revenue ) is de belangrijkste omdat deze noodzakelijk is voor de om te eerste twee te kunnen veroorloven. In Nederland wil KLM de winstgevende groei gebruiken om te eigen doelstellingen te volbrengen zowel als het bijdragen aan de economische & maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. Een nieuw geopende lijn kan een grote economische impact hebben op een gebied.

De concentrate binnen de strategie vehicle KLMAirFrane ligt op differentiatie, dit vooral omdat als de target op de kosten niet haalbaar is tegen concurrenten als EasyJet en RyanAir. Differentiatie komt wel vaker voor bij vliegtuigmaatschappijen, world wide web iets anders hebben dan de concurrent waardoor de reizigers naar jou komen. Een vehicle de onderdelen waar KLMAirfrance zich op stort is bereikbaarheid, vanaf de twee hubs ( Schiphol en Charles de Gaulle ) kunnen zij ruim 650 bestemmingen bereiken. Door deze diensten kiezen veel reizigers voor KLM. Nu weop het punt vehicle een prijzenoorlog staan is het een goede vraag of klm/airfrance zich niet moet gaan afvragen of ze afgaan op een integrated strategy, de midden weg tussen prijsvechter en onderscheidend vermogen.

In de loop der jaren hebben zij dus hun strategie omgegooid, als een soort eis van hun passagiers zowel als vehicle de stakeholders. Duurzaam ondernemen is een missie die zeker in deze tijd gewaardeerd wordt. Doordat deze Keeping de grootste vliegtuig groep in Europa is en op mondiaal niveau ook in de top te vinden is, zetten ze hier een grote stap. Deze stap wordt great en zeker ook door andere vliegtuigmaatschappijen overgenomen. Tegelijkertijd probeerd KLM binnen de belangen van de possessing te blijven en ervoor te zorgen dat zij de Nederlandse economie versterken satisfied hun groei. Een winstegevende groei is zeker een goed doel, hierdoor kunnen zij de hogere kosten vehicle het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betalen. Een onderscheid kan bijna niet in deze markt gemaakt worden, doordat de markt zoveel op elkaar lijkt. Duurzaam ondernemen wordt ook overgenomen door de concurrentie. De doelen passen goed bij de missie: winstgevende en duurzame groei ( MVO-beleid. ). Door de winst zullen ze meer investeren in de duurzaamheid, waardoor het maatschappelijke draagvlak vergroot en de omzetverhoging gerealiseerd wordt. Veel dingen worden in een tijd van negatieve groei ( daling) uitgesteld, in deze recessie heeft de retaining maar besloten om een o. a. de aankoop vehicle twee A380's uit te stellen en andere onderdelen truck de vlootvernieuwing moeten er ook aan geloven

Organisatiestructuur

Een organisatieschema, organogram of organigram is een model vehicle een organisatiestructuur vehicle een onderneming. Er zijn een heel aantal manieren om het hiërarchische systeem weer te geven. De afdelingen en functies worden in zo'n figuur duidelijk.

Het onderstaande figuur is een soort organigram.

Air France KLM heeft een target op drie onderdelen mensen, planeet en winst. Ze willen dat het personeel dat bij de Air France KLM werkt langdurig in het arbeidsproces mee gaat. Dit zorgt ervoor dat Air France KLM specifiek aandacht besteed aan flexibiliteit, mobiliteit, participatie en gezondheid truck de medewerkers. Planeet omdat er harde cijfers naar buiten zijn gekomen dat de luchtvaartindustrie 2-3% vehicle de CO2 uitstoot. Hierdoor is Air France KLM bezig achieved het onderzoeken of ze de vliegtuigen niet zuiniger kunnen laten vliegen. En als laatste punt willen ze een duurzame winst nastreven.

Strategieën volgens Porter:

  • Cost command staat voor het zo grotere efficiëntie te hebben en lagere kosten. Dit is dan ook een mechanistisch, omdat de mensen weinig zelf mogen bepalen alles is al vast gelegd volgens de regels. Er heerst dan ook een hiërarchie binnen het bedrijf. De kennis zit bij de hiërarchie dus boven aan bij de top. (Dit past goed bij de KLM/Air France omdat ze daar ook naar zo een efficiënte manier van A naar B willen gaan. )
  • Differentiation staat voor het ontwikkelen van nieuwe dingen. Dit betekend dat er een grote variëteit vehicle producten is. Hierbij earlier ook het beste de organische structuur omdat de mensen flexiebel moeten zijn en het bedrijf moet het personeel vertrouwen. (Dit past niet goed bij KLM/Air France het personeel mag niet bepalen vehicle ik ga morgen dit doen of ik ga nieuwe ideeën ontwikkelen. )
  • Focus zo veel mogelijk concentrate op q product hierdoor krijg je een proces pass away regular is. Toch is dit organisch omdat de mensen die er werken ook storingen moeten kunnen verhelpen( dit past ook niet zo goed bij KLM/Air France omdat ze zich niet op één product willen richten bv. Het transporteren truck goederen en het transporteren vehicle mensen)

Technologie

  • Stuks of kleine orders (dit wel omdat ze graag verschillende vliegtuigen hebben pass away allemaal costum made moeten zijn. Ze moeten dezelfde indeling en bekleding hebben)
  • Massa productie(Nvt. Omdat er geen massa productie plaats vindt)
  • Continu process (Nvt. Er is geen continu process)

Omgeving

  • Een bedrijf moet goed kijken in welke omgeving hij of zij gaat operen. Als hij de verkeerde keus tussen Mechanistic of Organic kan dat fatale gevolgen voor zijn bedrijf hebben. Je kunt bijvoorbeeld beter een mechanistic framework kiezen, binnen in een omgeving expire stabiel is waar de vraag continuous is. Maar als de omgeving niet stabiel is kun je beter kiezen voor de Organic composition je moet namelijk kunnen inspringen op de juiste momenten. (KLM/Air France zou voor een Organic and natural framework gaan omdat de luchtvaart de laatste tijd veel concurrentie heeft gehad daarnaast heb je de belastingen die omhoog zijn gegooid. Dit komt neer op dat het niet meer zo stabiel is zoals het was. )

Grote en levensverwachting

  • Kleine bedrijven zijn vaak minder formeel en geeft het personeel de ruimte. Er expression ook gecommuniceerd met elkaar door te vergaderen of rechtstreeks er zitten geen tussen personen tussen. (Nvt. )
  • Grote bedrijven hebben juist hiërarchie en het "gewone" personeel zullen de professionals niet zien. ( KLM/Air France is een groot bedrijf dus dit heeft invloed)

Bron:

  • Boddy, D. (2008). Management an intro. Harlow: Pearson Education Limited (Boddy, 2008, p. 116) http://www. klm. com/travel/csr_nl/csr. htm
More than 7 000 students trust us to do their work
90% of customers place more than 5 orders with us
Special price $5 /page
PLACE AN ORDER
Check the price
for your assignment
FREE